Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://camzl.com.

Wprowadzenie

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników naszych usług dot Camzl.com.

Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy występujemy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych użytkowników naszych usług; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przesyłanie danych osobowych określonych w niniejszej polityce.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Możemy przetwarzać informacje zawarte w Twoim profilu osobistym w naszym serwisie („dane profilowe”). Dane profilowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, wiek, informacje, które upoważniasz nas do zbierania z Twoich profili społecznościowych, adres e-mail i zdjęcie profilowe. Możemy wykorzystać logowanie na Facebooku do uwierzytelnienia i utworzenia nowego profilu użytkownika dla naszego serwisu. Podczas tworzenia profilu poprzez logowanie na Facebooku poprosimy o dostęp do Twojego imienia, nazwiska, płci, wieku, adresu e-mail, lokalizacji, lokalizacji, strefy czasowej i zdjęć, aby zapewnić bezproblemową rejestrację. Nie dążymy do uzyskania ani nie wymagamy dostępu do jakichkolwiek dalszych danych osobowych przechowywanych na platformie Facebook poza tymi danymi. Polityka danych i polityka prywatności Facebooka jest dostępna tutaj https://www.facebook.com/about/privacy. Dane profilowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania przez Ciebie z naszego serwisu.

Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, położenie geograficzne (ograniczone do kraju i stanu), typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowań, długość wizyty, odsłony stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemat korzystania z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia analitycznego. Te dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania z naszej usługi. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona w formie korzystania z naszego serwisu zgodnie z sekcją 1 oraz nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest monitorowanie i ulepszanie naszego serwisu.

Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym nam zapytaniu dotyczącym towarów i/lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/lub usług.

Możemy przetwarzać informacje związane z naszymi relacjami z klientami, w tym dane kontaktowe klienta („dane dotyczące relacji z klientem”). Dane dotyczące relacji z klientem mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a Tobą. Źródłem danych o relacjach z klientami jesteś Ty. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego zarządzania relacjami z naszymi klientami.

Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mailowych i/lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu przesyłania Ci odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów.

Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek korespondencją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencyjne”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. Nasz serwis może generować metadane związane z komunikacją realizowaną za pomocą formularzy kontaktowych serwisu. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą oraz prowadzenia dokumentacji. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszym serwisem i komunikacji z użytkownikami.

Możemy przetwarzać informacje o Twojej aplikacji klienckiej (przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej) i jej środowisku (systemie operacyjnym i sprzęcie), z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej usługi („dane klienta”). Dane klienta mogą obejmować adres IP, typ i wersję przeglądarki, możliwości przeglądarki, typ i wersję systemu operacyjnego, konfigurację sprzętu, kod imei/esn, producenta urządzenia, numer seryjny i nazwę modelu. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszym serwisem.

Możemy przetwarzać informacje, które wysyłasz w wiadomościach tekstowych za pośrednictwem naszej usługi („dane wiadomości”). Dane wiadomości mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiego przekazania oraz administrowania naszym serwisem. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszym serwisem, monitorowania i doskonalenia naszego serwisu.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące Twojej komunikacji z innymi użytkownikami w naszym serwisie („dane komunikacyjne”). Dane komunikacyjne mogą obejmować dane klienta i użytkowania obu stron, godzinę i datę komunikacji oraz jej długość. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszym serwisem, monitorowania i doskonalenia naszego serwisu.

Możemy przetwarzać informacje o Twoim zakazie („dane o zakazie”) w przypadku, gdy zostałeś zbanowany z powodu niewłaściwego zachowania. Dane zakazu mogą obejmować różne elementy danych użytkowych i danych klienta niezbędnych do zablokowania użytkownikowi możliwości korzystania z naszego serwisu na określony czas, ale także obraz klatki wideo uzyskany ze źródła wideo użytkownika. Obraz ten może zostać zebrany wraz ze skargą innego użytkownika (rozmówcy) lub gdy nasz system wykryje niewłaściwe zachowanie na podstawie czynników behawioralnych (częstotliwość zrywania połączenia przez rozmówców, średni czas trwania sesji czatu, wątpliwe wzorce wiadomości itp.). . Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszym serwisem.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące reklamacji („dane reklamacyjne”), jeśli inny użytkownik naszego serwisu złoży na Ciebie skargę. Dane reklamacyjne mogą obejmować obraz klatki wideo pobrany z Twojego źródła wideo. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszym serwisem.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszego serwisu („dane transakcyjne”). Dane transakcyjne mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszym serwisem.

Podobnie jak wielu operatorów witryn, możemy przetwarzać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę („dane dziennika”). Dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, typ i wersję przeglądarki, strony naszej witryny, które odwiedzasz, godzinę i datę Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki. Gromadzone dane dziennika nie obejmują danych osobowych. Dane tego typu są nam potrzebne do prawidłowego administrowania naszym serwisem, analiz statystycznych oraz zrozumienia zachowań użytkowników.

Możemy przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Potrzebujemy tego rodzaju danych w celu ochrony i dochodzenia naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Tego rodzaju dane są nam potrzebne do prawidłowego zabezpieczenia naszego biznesu przed ryzykami.

Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 2, możemy również przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Prosimy nie przekazywać nam danych osobowych innych osób, chyba że Państwa o to poprosimy.

Udostępnianie swoich danych osobowych innym osobom

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub zawodowym doradcom, o ile jest to zasadnie konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Transakcje finansowe związane z naszą usługą mogą być obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, Segpay, Stripe, PayPal, Apple, Google, Interkassa, SecurionPay, SMSBILL, VK. Dane transakcyjne będziemy udostępniać naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami pieniędzy.

Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej sekcji 3, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnego interesy innej osoby fizycznej. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe także wówczas, gdy będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym, czy to w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Nasza usługa może wymagać bezpośredniego połączenia pomiędzy Twoim komputerem a komputerem innego użytkownika. W tym celu konieczne jest udostępnienie Twojemu adresowi IP komputerowi innego użytkownika, choć nie jest on pokazywany innemu użytkownikowi przez interfejs serwisu. Jest to niezbędna część funkcjonowania każdego systemu peer-to-peer.

Międzynarodowe przekazywanie Twoich danych osobowych

Obiekty hostingowe dla naszych usług znajdują się w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Użytkownicy naszego serwisu znajdują się w wielu krajach, w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Opracowaliśmy praktyki dotyczące danych mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji, ale prosimy Cię o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych obowiązującymi w jurysdykcji, w której mieszkasz. Zgodnie z innymi postanowieniami niniejszej polityki, potwierdzasz, że ostateczna odpowiedzialność za informacje, które zdecydujesz się udostępnić, spoczywa na Tobie.

Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszego serwisu, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu (lub niewłaściwemu wykorzystaniu) takich danych osobowych przez inne osoby.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Będziemy przechowywać dane Twojego profilu tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne i nie otrzymaliśmy innego powiadomienia lub tak długo, jak uznamy to za konieczne do celów opisanych w niniejszej polityce.

Nie będziemy przechowywać pełnych danych Twojej wiadomości (dziennika wiadomości). Nie przechowujemy żadnych wiadomości wychodzących ani przychodzących, a danych tych nie można odzyskać ani przywrócić. Zachowamy określone komunikaty w danych banów w przypadku banów związanych z niewłaściwym zachowaniem w tekście i/lub czat wideo.

Będziemy przechowywać dane dotyczące Twojego bana tak długo, jak będzie to konieczne do technicznego utrzymania bana przez określony czas. Nie będziemy przechowywać obrazu użytkownika po wygaśnięciu bana, ale zachowamy zapis dotyczący tego konkretnego bana.

Nie będziemy przechowywać Twoich danych komunikacyjnych. Nie przechowujemy żadnych informacji dotyczących tego, z kim i kiedy się komunikowałeś, a takich informacji nie można odzyskać ani przywrócić.

Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego punktu 5, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Jak chronimy Twoje dane osobowe

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i fizyczne, aby chronić dane osobowe naszych użytkowników przed utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Stosujemy nowoczesne środki ochrony danych osobowych wszystkich użytkowników, zgodnie z aktualnym stanem branży. Obejmuje to na przykład zapory ogniowe, ochronę hasłem oraz inne kontrole dostępu i uwierzytelniania.

Używamy bezpiecznego oprogramowania serwerowego (SSL) do szyfrowania danych użytkownika przed ich wysłaniem do nas, a nasza baza danych jest hostowana w bezpiecznym centrum danych.

Dostęp do danych użytkownika mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Jednakże żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest bezpieczna w standardzie 100%. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przesyłasz lub przechowujesz w naszym serwisie, robisz to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że dostęp do takich informacji nie będzie możliwy, ujawniony, zmieniony lub zniszczony w wyniku naruszenia jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, prawo stanu Kalifornia może zapewnić Ci dodatkowe prawa dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat praw do prywatności przysługujących Ci w Kalifornii, zapoznaj się z Polityką prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Kalifornijskie prawo „Shine the Light” (art. 1798.83 kodeksu cywilnego) pozwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim dla ich celów marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taką prośbę, wyślij e-mail do działu wsparcia.

Ponadto, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz zrezygnować z ujawniania swoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, skontaktuj się z nami. Jeśli zrezygnujesz z udostępniania swoich danych osobowych, nadal możesz otrzymywać wybrane oferty bezpośrednio od nas, zgodnie z prawem stanu Kalifornia.

Prawa do prywatności w Nevadzie

Mieszkańcy Nevady, którzy chcą skorzystać z prawa do rezygnacji ze sprzedaży na mocy zmienionego Statutu Nevady, rozdział 603A, mogą przesłać prośbę za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Należy jednak pamiętać, że obecnie nie sprzedajemy danych, które powodują konieczność rezygnacji z tej ustawy.

Kanadyjskie prawa do prywatności

Przestrzegamy kanadyjskich federalnych i prowincjonalnych przepisów i regulacji dotyczących prywatności, w tym ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów zamierzonych i określonych w niniejszej polityce, chyba że uzyskaliśmy Twoją zgodę na wykorzystanie ich do innych celów.

Mieszkańcy Kanady zostają powiadomieni, że dane osobowe, które nam przekazują, są przechowywane w naszych bazach danych poza Kanadą i mogą podlegać ujawnieniu upoważnionym organom ścigania lub agencjom rządowym w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie zgodnie z prawem tego kraju.

Możesz wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie przez nas danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych i umownych.

Masz prawo złożyć skargę dotyczącą naszych praktyk przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych lub uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa do prywatności, skontaktuj się z nami. Możesz odwiedzić stronę www.priv.gc.ca, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw do prywatności.

Prawa do prywatności w EOG/Wielka Brytania

Jeśli mieszkasz na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, w pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Żądania sprostowania swoich danych osobowych. Żądaj usunięcia swoich danych osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Poproś o przeniesienie swoich danych osobowych. Prawo do wycofania zgody.

Masz również prawo poprosić nas o zaprzestanie dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.

Prywatność dzieci w Internecie

Ochrona prywatności małych dzieci jest szczególnie ważna. Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci i osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia i nie chcemy tego robić.

Korzystając z naszego serwisu, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie korzystaj z naszych usług ani nie uzyskuj do nich dostępu w żadnym momencie i w żaden sposób. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy Twój profil i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów.

Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

O plikach cookie

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub plikami „sesyjnymi”: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustawionej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem tej daty; Z kolei sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie.

Pliki cookie, których używamy

Używamy plików cookies w następujących celach:

(a) uwierzytelnianie – używamy plików cookie w celu identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny i poruszania się po niej;
(b) analiza – używamy plików cookie, które pomagają nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług;

Pliki cookies wykorzystywane przez naszych usługodawców

Nasi usługodawcy korzystają z plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej witryny internetowej. Google Analytics zbiera informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookies. Informacje zebrane w związku z naszą witryną służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej witryny. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

Korzystamy z widżetu Facebook Like Button, aby udostępniać informacje o naszym serwisie na Facebooku. Odwiedzając naszą stronę internetową zawierającą taki widget, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami obsługiwanymi przez Facebook; w rezultacie zawartość widżetu zostanie przesłana do Twojej przeglądarki i osadzona w wyświetlanej witrynie. Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika na Facebooku, informacje dotyczące Twojej wizyty zostaną przesłane do Facebooka. Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Informacje powstałe w wyniku interakcji z widżetem Facebooka (np. kliknięcia przycisku „Lubię to” Facebooka lub pozostawienia komentarza) będą bezpośrednio przekazywane i przechowywane przez Facebook. Aby temu zapobiec, przed wizytą na naszej stronie internetowej należy wylogować się ze swojego konta na Facebooku. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation), aby uzyskać więcej informacji na temat: celu i zakresu gromadzenia i analizy danych przez Facebook, przysługujących Ci praw, możliwości modyfikacji ustawień oraz sposobu Chroń swoją prywatność.

Korzystamy z widgetu Twitter Tweet Button, aby udostępniać informacje o naszym serwisie na Twitterze. Twitter wykorzystuje pliki cookie w celach opisanych na stronie https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies. Z polityką prywatności dostawcy Twittera możesz się zapoznać pod adresem https://twitter.com/ru/privacy.

Zarządzanie plikami cookies

Większość przeglądarek umożliwia odmowę przyjęcia plików cookies i ich usunięcie. Metody tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Zewnętrzne adresy URL

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w całym naszym serwisie zewnętrznych linków do stron internetowych i towarów osób trzecich.

Staramy się zawsze podawać linki i adresy URL do szanowanych stron internetowych, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek treść, bezpieczeństwo lub działania podejmowane na takich stronach.

Kiedy wchodzisz na stronę internetową strony trzeciej, wszelkimi podanymi przez Ciebie danymi osobowymi zarządza się wyłącznie zgodnie z polityką prywatności tej konkretnej witryny i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dane, które zdecydujesz się udostępnić.

Mechanizmy „Nie śledź”.

Twoja przeglądarka może wysyłać sygnał „Do-Not-Track” („DNT”) lub podobny mechanizm umożliwiający dokonywanie wyborów dotyczących gromadzenia informacji o Twoich działaniach online. Ponieważ technologia ciągle się zmienia, nie gwarantujemy, że obecnie będziemy honorować sygnały DNT lub podobne mechanizmy.

Poprawki

Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.
Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony ze zmian w tej polityce.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami.

pl_PLPolski